Geostatistik

Första sidan | E-post

Uppdaterad: 2011-08-06

Geostatistik som verktyg

Geostatistik handlar om statistisk analys av mätvärdenas rumsliga variationer. Genom att kombinera provtagning och erfarenhet med statistiska beräkningsmodeller kan man beräkna en sannolik utbredning av föroreningar även för punkter där mätningar inte har gjorts. Geostatistiken utgör ett viktigt verktyg i risk- och beslutsanalysen när man arbetar med förorenad mark och bedömningar kring frågan. Genom statistiska analyser av den kunskap man har om platsen och problemet kan man få fram ett bedömningsunderlag som bygger på mer än bara antaganden. Nedan fins ett antal länkar till webbplatser som behandlar ämnet och även till programvara som behövs i arbetet. Vänd dig också till konsulter och fråga efter statistiska och geostatistiska beräkningar av dina problemställningar. Det kan i förlängningen spara in stora summor pengar i saneringsskedet.

Företag

GIS, geostatistisk och annan programvara