En portal till kunskap och kompetens inom marksanering och förorenad mark
MarksaneringsInfo - om marksanering och förorenad mark
- 20 år på nätet 1 mars 2020 -


Uppdaterad
2020-03-01

 

Saneringsföretag
Konsulter
Laboratorier
Behandling & Mottagning
Environmental Due Diligence


Omvärldsbevakning
Åtgärdsmetoder
Rapporter & Utredningar
Nätverk & Organisationer
A

© 2000-2020 Krister Honkonen/MarksaneringsInfo

 Senaste uppdateringarna av webbplatsen

MarksaneringsInfo firar 20 på nätet 1 mars 2020 och det är även ett avslut för den här webbplatsen. Under våren kommer den att läggas ner och tas bort för gott. Efter att under lång tid varit relevant för branschen finns det idag så mycket information på annat håll att tiden inte räcker till för att hålla webbplatsen uppdaterad.Dessutom är det en kostnad att driva den som inte längre känns motiverad.

Det har varit en givande tid för mig personligen och jag vill tacka alla som bidragit både som annonsörer och med tips om nya länkar. 20 år får dock räcka!

Tack för den här tiden!

Krister Honkonen

 


 
 

Om sidan  |  E-post  |  Uppdateringar  |  Kontaktinfo  |  English info 

Saknas det länkar på sidorna? Skicka e-post till mig med förslag både inom existerande och nya kategorier!

 

 

free hit counters