Kemiska metoder

Första sidan  |  E-post    

Uppdaterad 2008-03-12

Kemisk lakning | Soil flushing | Till teknik

Att sanera med hjälp av nya kemikalier

Kemiska metoder går ut på att urlaka eller omvandla föroreningarna för att därigenom oskadliggöra de miljö- och hälsofarliga substanserna. Det kan handla om kemisk lakning av både organiska och oorganiska föroreningar, elektrodialys av metaller eller oxidation/reduktion genom elektricitet eller genom tillsatser av olika slag direkt i marken. Extraktion med lösningsmedel är en form av kemisk lakning som du kan läsa om här. En annan variant är s.k. in-situ soil flushing som innebär att man spolar igenom jorden med något tvättmedel på plats i marken. 

Flera metoder har prövats i Sverige, bland annat i det så kallade Lyftkransprojektet i Stockholm.