Termiska metoder

Första sidan  |  E-post  

 Uppdaterad 2008-02-28

Till termisk avdrivning Till teknik

Rening genom upphettning

Termiska metoder omfattar någon form av uppvärmning av de förorenade massorna. Beroende på hur höga temperaturer man når får man olika resultat. Den här formen av teknik lämpar sig för organiska föroreningar samt en del metaller som exempelvis kvicksilver. Nackdelen är oftast att kostnaderna blir höga på grund av de höga energikostnaderna. En avancerad rökgasrening krävs ofta. Tekniken finns i Sverige och är väl beprövad i utlandet. Man skiljer på två huvudsakliga tekniker, förbränning och termisk avdrivning. Förbränning innebär en total destruktion av föroreningarna medan avdrivningen görs med lägre temperaturer och syftar till att få loss föroreningarna som därefter kan fångas upp i rökgasreningen.